Forfattersiden.dkForfattersiden.dk kræver login, før du selv kan bidrage med indhold
 
Forfattersiden
Voldtægt KAP 19.
Voldtægt KAP 19.


Forfattersiden.dk
Forfatter: prefu
Skrevet: 2017-07-23 14:24:07
Version: 1.3
Anbefal:Klik på +1 ikonet for at anbefale teksten i Google-søgning
 
 Klik her for at annoncére teksten på din egen Facebook væg Klik her for at annoncére teksten på din egen Facebook væg
 I løbet af kort tid er det hele omspændt af flammer og stanken fra brændt kød får ham til at forlade engen, for at gå op og sætte Idas hest ind i smedjen.
Ida er kommet ud og sammen står de på pladsen med blikket rettet mod de høje flammer og den sorte røg det stiger til vejrs.
”Hvis ikke der kommer regn, så er det først brændt ud i morgen” Kommer det med overbevisning fra Svend.
”jeg går ned og ser til bålet, inden det bliver helt mørkt. Tror det var det eneste rigtige vi gjorde, og knoglerne kommer i jorden, hvis de ikke er brændt.”
Ida går ind og svend går om til ”faldet” for at skylle hænderne i det rindende vand.
Svend er ved skumrings tid gået ned for at se hvor meget der er igen af hesten og han kan se at næsten alt er udbrændt.
Et sort kranie, og nogle knogler med hov er de sidste rester af en god ven.
Han svirper forsigtig gløder og aske ind mod midten af det sortsvedne område med en gren og kort efter varmen er samlet, blusser det kort op igen.

”Det kunne godt i værste fald ha” tiltrukket nogle omstrejfende med det store bål”
siger Svend da han er kommet tilbage.
Ida nikker eftertænksomt.
”De er ikke mere i området, så havde de været her i troen på at det var et hus i brand.”

Det er tidlig på morgenstunden og Svend rider på Idas hest med tanke på, at han har nået sit arbejde i smedjen, og fået resterne af hesten gravet ned, og brugt en hel eftermiddag med at lære Ida at skyde med armbrøsten, mod træet omme bag huset.
”Det er hun blevet rigtig god til.”
Mumler han for sig selv, og undre sig over at han allerede passerer Voer kloster, langs vejen der går mod guden å og videre til Vissing kloster.

Han rives ud af sine tanker ved at høre hovslag bagfra og da han vender sig og ser tilbage kan han se at det er Fogeden og en han ikke kender der kommer ridende med god fart.
Svend vender sig og holder samme fart og lidt efter er Fogeden oppe og passere ham med ledsageren lige efter.
Han nikker og Svend nikker igen, den bagerste smiler da han passerer og inden svend er kommet frem til broen over åen er de to ridende forsvundet i landskabet, måske de er drejet af for lidt siden mod klostermøllen, der har Svend været en enkelt gang, og det var der”, han fik ideen til det hjemmegjorte vandfald bag huset.
Han rider over broen og sætter fart i hesten, det sidste stykke frem mod klosteret.

Inde på kloster pladsen står præsten og en nonne, og Svend er dårligt kommet af hesten inden Præsten siger.
”Du kommer nok til at ride til Voer, og meddele at en af hjælperne til byggeriet, er listet efter en "Søster" ind i kirken og har skændet hende inde i kirken her tidlig til morgen.”
Præsten ser alvorlig ud da han fortsætter.
”Hun er båret ned til overvågning, nu må vi bede til, at hun overlever den vold han har begået.”
”Hvor er Uffe spørger Svend.
Han er endnu ikke kommet.
Svend nikker lettet.
”Jeg ved hvor Fogeden er” siger han, og fornemmer at præsten  lyser op, inden han fortsætter.
”Fogeden red forbi mig på vej her til og drejede af mod vandmøllen, jeg kan ride over og sætte ham ind i det, som Præsten har fortalt.”
Præsten nikker, og kort efter rider Svend  tilbage mod Klostermøllen.


På en god afstand kan Svend se at Fogeden er ved at tælle laks, efterhånden som nettene trækkes op af vandet.
Svend stiller hesten, og nærmer sig  to munke og fogedens hjælper der er godt i gang med at trække i det yderste net ude i strømmen, det ser ud til at der er en tung fangst i nettet.
Det er nu inden nettet bliver trukket helt op af vandet skal han af med beskeden.
Fogeden har fået øje på Svend og kommer selv hen imod ham.
"Jeg har en besked fra præsten i Vissing kirke." Siger svend med høj stemme.
Fogeden står afventende
" En af søstrene på klostret  er blevet, og nu får Fogeden hele forklaringen.
Da svend er færdig, siger Fogeden.
"Kender du hans udseende."
"Ja." svarer Svend.
"Så rider du med jeg tror ikke han er nået så langt for Vi så en mand gå derovre med stor,
fart da vi kom,"
Fogeden peger over på den anden side af åen.
"Derovre går vejen mod Øm kloster, måske kan vi nå at fange ham inden han når så langt."

Fogeden går over, og taler til de to munke, og kort  efter Svends ankomst er tre ryttere på vej ned over broen og tilbage på den anden side af åen, mod Øm kloster i et godt tempo.
Fogeden rider forrest og Svend bagerst.
Det er ikke så meget at hverken se, eller tænke på med skiftevis trav og galop.
Svend er helt stolt over at Idas hest kan følge med.
Fogeden løfter armen til standsning, og med ham selv i midten og en rytter på hver side, siger han medens han peger frem.
"Herfra er det om at gribe det rigtig an. han løfter armen.
"Oppe fra toppen af bakken, kan man se ud over et stort landskab og kan vi se manden længere fremme på vejen, skal vi gøre os klart at vi deler os ud til hver sin side, når jeg igen løfter armen, og jeg fortsætter langs vejen.”
Fogeden sætter i gang, og oppe på bakken får de øje på en mand der går med stor fart et stykke længere ude af vejen.
Svend er klar over hvem han er, og nikker bekræftende, da Fogeden ser over for at få en afgørelse.
Jeg rider ham ned med hesten og det samme gør den der kommer ham nærmest.
De tre ryttere sætter deres heste i galop, og nu går det stærkt med at indhente den gående.
Det er først da Fogeden er helt oppe, bag den gående at håndværker, at han får øje på Svend der er på vej ud på marken, og da er det for sent at undvige.
Fogeden rider lige ind i den gående med fuld kraft, med det resultat at manden styrter næsegrus til jorden, og inden han får sundet sig, er Svend og Fogedens hjælper over ham, for at fastholde hans hoved mod vejkanten.
Hjælperen river tre strimler af sin kjortel og medens Svend trykker hans hoved ned, bagbinder han armene på manden.
Fogeden sidder stadig på hesten, klar til at ride ham ned igen, hvis han prøver at flygte.
Ved fælles hjælp får de sat ham op på hjælperens hest, inden hjælperen selv springer op bag fangen.
I rolig gang rider de tre, tilbage mod Voer med den levende fangst.
Bagerst rider Fogeden sammen med Svend, ingen siger noget det er først ved gensynet med klostermøllen forude at Svend bryder tavsheden.
”Hvad skal der ske med manden.” spørger han.
Fogeden svarer, medens han stadig fastholder blikket på de to foran.
”Han kommer i første omgang i lænker i klosterkælderen, og hvis Nonnen dør så bliver han hængt vil jeg tro.
Men det er op til Biskoppen og Abbeden at afgøre,
Det bliver en hård straf under alle omstændigheder
og da ugerningen er sket inde i kirken er der ingen nåde at finde.”
Svend er godt tilfreds med Fogedens forklaring, og
lige på den anden side af middagsstunden rider de ind på klosterpladsen i Voer.
Inden de er helt fremme, er Abbeden og den munk Svend talte med første gang samt Præsten i Vissing kommet ud, og kort efter er alle munkene samlet på pladsen.
Manden bliver revet ned af hesten af Fogeden og en munk og med et fast greb i hver sin arm bliver han  ført over under den ene klosterfløj.
  Da manden er væk. Siger Abbeden højt,
”Det er en sorgens dag, ”søsteren” i Vissing er død af det voldelige overfald, og jeg har sendt en munk til biskop Sven i Århus med en mundtlig redegørelse.”
Der er helt stille på pladsen.
”Indtil jeg kender svaret fra biskoppen sker der ikke mere.”
Abbeden går ind, og Svend rider ud på vejen.
En stund efter kommer Fogeden og hjælperen ridende.  
”Det var en god måde at få sluttet venskab på” siger Fogeden.
”Det skal jeg sent glemme.”
Svend sidder længe, og ser Fogeden ride ud af vejen mod smedjen, og tænker på hvad han mente med de sidste ord.
For anden gang rider han over mod Vissing kloster,
lettet over at det gik så godt med, at indfange den voldelige håndværker.
Den første han får øje på er Uffe, Svend vinker, og rider over til en ring i kloster muren hvor han binder hesten.
Efter en omfavnelse, får han fortalt at håndværkeren er fanget, og sidder på Voer kloster i lænker.

Den rette afgørelse. kap. 20.

haleløs2017-07-26 13:13:58

nu genoptager jeg læsningen og studser over "Fogeden".
Med mindre det er et udtryk / betegnelse du har litterært / historisk belæg for så tidligt som i ca. 1400-tallet, hvor din fortælling vist foregår, synes jeg, du skulle genoverveje dette udtryk! I øvrigt hedder det juridisk 'en fogd' https://no.wikipedia.org/wiki/Fogd

ikke læst færdigt!
venligst ...
prefu2017-07-26 14:56:16
Rige adelige og skiftende konger ydede kirker og klostre rundhåndede gaver, ..... kunne besætte kongemagtens borge, indsætte fogeder i byerne og indkræve al ... endda uden konge i 8 år, mens grev Gerhard var rigsforstander (1332-1340) ...

haleløs2017-07-26 13:46:18

"... en af hjælperne til byggeriet, er listet efter en "Søster" ind i kirken og har skændet hende inde i kirken her tidlig til morgen.” beskrivelsen af hændelsen forekommer ikke tidssvarende (ca. 1400-tallet).

Hvis ikke du allerede har læst Ebbe Reichs mange historiske skildringer af middelalderen
https://bibliotek.kk.dk/search/ting/ebbe%20reich
fx En Engels Vinger
Festen For Cæcilie
Ploven, Sværdet ...
så har du virkelig noget til gode

;)
prefu2017-07-26 15:01:47
Ved ikke lige hvad du mener. Det er Præsten der kommer med meddelelsen.og der er vel en vis distance????.

haleløs2017-07-26 15:10:23

ja netop; 'hun siger / han siger" var der ikke dødsstraf for voldtægt og legemsbeskadigelse?
Præsten skal vel ikke sådan stå ude på gårdspladsen og fælde dom uden at domsmænd først har hørt begge parter?
prefu2017-07-26 18:37:55
Du foregriber begivenhederne, og den håndværker skal nok blive behørigt straffet. Men i den slags sager var det biskoppen og kun ham der afsagde straffen. Men det må du have tilgode.
VENLIGST.

haleløs2017-07-26 15:13:23

når en regel gælder i så kort tid som otte år er den næppe almindeligt kendt? Er der specielle kendemærker for en fogd (påklædning el andet)?
prefu2017-07-26 18:50:56
Med 8 år uden Konge i Danmark var det fogeder der sørgede for at over danmark fik del de værdier som almuen frembragte. Den institution er ubrudt fra det 11 århundrede. Og hvis du syntes giver vi ham en sort hat med et rødt bånd omkring som et kendetegn over for menigmand.
Det er ikke beskrevet nogen steder, men en hvis frihed kan man godt snige ind i historien.
Har planer om at gøre Svend til foged, for at få en skarpere kant på historien. Men lad os nu se.


haleløs2017-07-27 14:48:10

"... hvis du syntes giver vi ham en sort hat med et rødt bånd omkring som et kendetegn over for menigmand. ..." der har utvivlsomt været en eller anden slags 'uniform / bevis' på denne myndighedsperson. Ikke papirer - idet almuen vel næppe kunne læse - andet end fx 'herremandens segl' ?

Som nævnt tidligere: jo mer' detaljeret, forfatteren bli'r, jo mer' grundigt og nøjagtigt må der researches.

Det er derfor jeg gerne henviser til fx Palle Lauring og Ebbe (Kløvedal) Reich, af hvis' bøger jeg personligt har læst adskillige ende til anden; man bli'r aldrig 'for klog' til at kunne lære af andre forfattere! ;)

venligst ...
prefu2017-07-27 19:47:58
Nej du har helt ret, læste i går Valdemars sønner og unionen bind 4 af Lauring for anden gang. Har sat en lektor i højmiddelalder på sagen med Fogedens dragt, hat. kappe. osv. jeg kan ikke finde noget.
Gnisten til at fortsætte er der stadig, og livet i 1341 fra forskellige vinkler, tilsat lidt drama er god træning, og har lært en hel del ved at skrive til forfattersiden.

haleløs2017-07-28 11:06:51

altså 'fogden' var og er jo en embedsmand og har derfor (haft) noget umiddelbart forståeligt 'bevis' på sig - evt et 'segl'. Har du nogensinde set en politimands emblem (lillebitte og kan sidde i en nøglering).

Ja, du skal endelig fortsætte fortællingen; min kritik (jeg er jo hverken redaktør eller historiker) er ikke tænkt som spor andet end 1. betalæsning i den hensigt at være forfatteren behjælpelig ;)

skal nok hænge på og læse ... løbende ;)
venligst ...

Du skal være logget ind, før du kan kommentere og vurdere!

Seneste profil og bidrag

Seneste opdateringer

En tilfældig udvalgt tekst

Fra Forfattersiden.dk